50+ Stylish 💕 😘 Shayari प्यार❤ Punjabi

 ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੇਹਦ,ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਹਵਾ ਬਣਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ।

 

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਾਇਆ ਇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਾਮ।

 

ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੇ ਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿਲ।

 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ।

 

ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਸੀਨਾ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ।

 

ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ,

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਇਕ ਤੋਹਫਾ।

 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ,

ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰਾ।

 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ,

ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ।

 

ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ,

ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ।

 

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ,

ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬ ਕੁਛ ਹੈ।

 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਹੈ,

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਹੱਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ।

 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ,

ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਚੀ ਕਹਾਣੀ।

 

ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,

ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ।

 

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀ ਕੋਈ ਮੌਸਮ,

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਹੈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ।

 

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ,

ਇਹੋ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਯਾਰਾ।

 

ਸਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਹਨ,

ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ।

 

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਨਨੀ ਲਗਦੀ ਹੈ,

ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਜਨੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

 

ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਭਾਉਣ ਲਈ,

ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਹੈ।

 

ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗਏ,

ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ।

 

ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਨਾ ਆਬਾਦ ਨੀ,

ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ।

 

ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਭਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ,

ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੋਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਇਆ ਹੈ।

 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ,

ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

 

ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਂਝਾ,

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ।

 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚਾਹ,

ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਹਾਵਾ।

ਜੇਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉਸੂਲ ਦੀ ਮਾਨ ਬਾਬੇ,

ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ,

ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top